Cyfryzacja wciąż zamrożona, zmian przepływności (jakości) w DAB+ nie będzie

Cyfryzacja wciąż zamrożona, zmian przepływności (jakości) w DAB+ nie będzie

25 kwietnia 2017 2 przez JacekK

W lutym b.r. rezygnację z funkcji prezesa Polskiego Radia złożyła Barbara Stanisławczyk-Żyła, która jeszcze jako prezes zdecydowała się zamrozić proces cyfryzacji radia DAB+, który realizowało osamotnione Polskie Radio. W marcu b.r. Barbarę Stanisławczyk-Żyłę na stanowisku prezesa Polskiego Radia zastąpił Jacek Sobala. Co zmieniło się w kwestii spojrzenia nowych władz publicznego nadawcy na dalszy rozwój DAB+ i czy plany na najbliższą przyszłość, zwłaszcza w kwestii ewentualnego odmrożenia DAB+, zostały zmienione?

Jak poinformowała nas rzecznik Polskiego Radia w odpowiedzi na nasze pytania dotyczące stanu zamrożenia cyfryzacji radia, obecny zarząd raczej nie planuje zmiany decyzji Barbary Stanisławczyk-Żyły:

– Odpowiedź na pytanie o rozwój DAB + brzmi wciąż tak samo: na razie projekty pozostają w stanie zawieszenia – komentuje Małgorzata Kaczmarczyk, rzecznik prasowy Polskiego Radia.

Odpowiedź jest więc jednoznaczna – na tę chwilę zamrożenie procesu cyfryzacji radia w technologii DAB+, realizowanego przez Polskie Radio, będzie kontynuowane. Była prezes Polskiego Radia Barbara Stanisławczyk-Żyła, argumentując swoją ówczesną decyzję o zamrożeniu procesu cyfryzacji, mówiła o potrzebie wypracowania jednolitej strategii, na poziomie krajowym lub europejskim. Do podobnych wniosków doszła europejska organizacja Digital Europe, skupiająca firmy z całej Europy z branży cyfrowej (więcej >>). Od tego czasu na szczeblu krajowym w zasadzie nic się nie zmieniło i nie słychać, aby miało się cokolwiek zmienić.

Przepływność, czyli jakość programów Polskiego Radia w DAB+

Na wielu branżowych forach internetowych słuchacze Polskiego Radia posiadający odbiorniki DAB+ narzekają na słabszą jakość programów nadawanych cyfrowo, zwracając uwagę na przepływność. Najlepiej brzmiące stacje – Dwójka i od niedawna Czwórka – nadają z przepływnością 128 kb/s, Jedynka i Trójka z przepływnością 112 kb/s, zaś jeszcze inaczej wygląda to w przypadku PR Rytm (96 kb/s), PR Dzieciom (72 kb/s) oraz PR24 (64 kb/s MONO). Równie zróżnicowane jest to w przypadku rozgłośni regionalnych oraz anten miejskich Polskiego Radia, jednak i w tym przypadku najczęściej są to wartości poniżej 128 kb/s. Słuchacze przypominają, że dosył do obiektów nadawczych prowadzony jest ze znacznie lepszą jakością, dlatego też stacje w tradycyjnym analogowym UKF-ie brzmią ich zdaniem lepiej.

Zapytaliśmy o kwestię jakości programów Polskiego Radia nadających w DAB+:

– Parametry te zostały ustalone z uwzględnieniem charakteru poszczególnych programów na podstawie badań odsłuchowych przeprowadzonych w Polskim Radiu z udziałem realizatorów dźwięku i muzyków i są naszym zdaniem w chwili obecnej optymalne. Testy wykazały, że przy w/w granicznych wartościach przepływności odbiór poszczególnych programów był satysfakcjonujący dla słuchaczy, zaś dalsze zwiększanie wartości tego parametru nie powodowało już zauważalnego skoku jakościowego w tym zakresie – czytamy w odpowiedzi przesłanej nam przez biuro prasowe Polskiego Radia.

Dalej czytamy, że testy prowadzone przez Polskie Radio potwierdziły opinię zawartą w tzw. Zielonej Księdze Cyfryzacji Radia – “z badań odsłuchowych wykonanych na Politechnice Wrocławskiej wynika, że jakość, którą obecnie zapewnia radio analogowe, można uzyskać w technice cyfrowej DAB+, przy zastosowaniu przepływności rzędu 96 kb/s”, czytamy na stronie 106 w/w dokumentu.

W pytaniach skierowanych do Polskiego Radia wspomnieliśmy o krytycznych opiniach słuchaczy dotyczących jakości stacji nadawanych w DAB+, wskazując m. in. na odczucia słuchaczy radiowej Trójki, z którymi spotkaliśmy się również my, gdy słuchacze pytali nas mailowo o tę kwestię raportując, że Trójka w DAB+ brzmi znacznie gorzej, niż w analogu.

– Biuro Technologii i Cyfryzacji po burzliwej dyskusji , czy ww. informacja oparta jest na rzeczywistych odczuciach słuchaczy, czy też jest wynikiem odczytywania wartości bitratu na ekranach odbiorników, podjęło decyzję o przeprowadzeniu ponownej analizy i testów dot. jakości dźwięku w DAB+ Programu 3 . Naszym zadaniem jest zapewnienie słuchaczom jak największej satysfakcji z odbioru Programów Polskiego Radia, dlatego ich opinie są dla nas niezmiernie ważne. Ponadto fakt, że Program 3 pozycjonuje się jako program muzyczny jest dodatkowym powodem, być może zwiększyć jego przepływność do postulowanej 128 kb/s. Nie zamierzamy jednak rozdysponowywać całej wolnej przepływności, ponieważ obecne wartości są naszym zdaniem optymalne – komentuje Małgorzata Kaczmarczyk, rzecznik prasowy Polskiego Radia, dodając, że obecnie każda ingerencja w obecne parametry emisji może skutkować (ze względu na urządzenia stosowane przez Operatora, jak i różną jakość odbiorników DAB+ , które są w posiadaniu słuchaczy) – czasowymi zakłóceniami w odbiorze. Pamiętać też należy, że w przypadku DAB/DAB+ ze strumieniem audio skojarzone są dane PAD (program associated data) i inne dodatkowe funkcjonalności, które po przejściu fazy testowej będziemy w stanie uruchomić w naszym multipleksie.

Nie zanosi się więc na podniesienie jakości programów emitowanych cyfrowo w DAB+ przez Polskie Radio chyba, że zostanie podjęta decyzja o zwiększeniu jakości Programu III. Trochę dziwi fragment o zakłóceniach w odbiorze, gdyż nie tak dawno temu pomyślnie zwiększono przepływność radiowej Czwórki, gdy ta po oddaniu swoich częstotliwości analogowych na rzecz Polskiego Radia 24 pozostała jedynie w internecie oraz DAB+ (wówczas przepływność została zwiększona z 112 kb/s do 128 kb/s).

Stacja Sportowa Polskiego Radia

Jeszcze na kilkadziesiąt godzin przed swoją rezygnacją ze stanowiska prezesa Polskiego Radia Barbara Stanisławczyk-Żyła mówiła o uruchomieniu stacji sportowej, które miałoby trafić do DAB+. Zapytaliśmy Polskie Radio również o tę kwestię:

– Obecnie Polskie Radio nie planuje szybkiego uruchomienia kanału sportowego, co nie zamyka takiej drogi w przyszłości – komentuje Małgorzata Kaczmarczyk, rzecznik prasowy Polskiego Radia.

Stronę tworzymy na internecie mobilnym

Pracujemy na internecie mobilnym OTVARTA
***