#mvnoranking – kryteria punktacji

Punktacja #mvnoranking jest zróżnicowana i zależy od wielu czynników. Zostały one uporządkowane w dziesięć najważniejszych naszym zdaniem z punktu widzenia użytkownika kryteriów, oto one:

Lp. Kryterium Punktacja Liczba pkt.
1 Cena połączeń krajowych w standardzie Pow. 0,29 zł 0
0,29 zł 1
0,25-0,28 zł 2
0,20-0,24 zł 3
0,19 zł 4
Poniżej 0,19 zł 5
2 Cena SMS-ów krajowych w standardzie Pow. 0,29 zł 0
0,20-0,29 zł 1
0,10-0,19 zł 2
Poniżej 0,10 zł 3
3 Ważność konta po doładowaniu kwotą minimalną (np. 5 zł) poniżej miesiąca 0
1-5 miesięcy 1
6-11 miesięcy 2
Nieograniczona/rok 3
4 Kompletny no-limit (rozmowy, SMS-y, internet) Brak/Pow. 50 zł/mc 0
40-50 zł/mc 1
30-39 zł/mc 2
29 zł/mc 3
Poniżej 29 zł/mc 4
5 Pakiety internetowe – cena 1 GB po przeliczeniu najlepszego Pow. 5 zł 0
3-4,99 zł 1
1,01-2,99 zł 2
1 zł i mniej 3
6 Dostępność doładowań tylko on-line 1
Własne doładowania w PSD + on-line 2
Własne doładowania/on-line + doładowania partnera infrastrukturalnego 3
7 Naliczanie połączeń krajowych minutowe 0
15-30 sekund 1
sekundowe 2
8 Dostępność starterów Tylko on-line 1
Wybrane PSD (lokalnie) + on-line 2
Powszechna (ogólnopolska) 3
9 Dodatkowe punkty za usługi darmowe aplikacje +1 pkt
Dostęp do LTE +1 pkt
Darmowy BOK +1 pkt
Darmowe rozmowy i/lub SMS-y w sieci po doładowaniu lub w standardzie +1 pkt
Tanie połączenia międzynarodowe +1 pkt
Aplikacja do zarządzania kontem +1 pkt
10 Pakiety nielimitowanych SMS brak 0
10 zł i więcej 1
9 zł -9,99 zł 2
8 zł – 8,99 zł 3
Poniżej 8 zł 4