[SPROSTOWANIE] Publikujemy pełną treść oświadczenia (sprostowania) firmy T4B w związku z sytuacją wokół sieci KLUCZ Mobile

[SPROSTOWANIE] Publikujemy pełną treść oświadczenia (sprostowania) firmy T4B w związku z sytuacją wokół sieci KLUCZ Mobile

12 marca 2019 10 przez JacekK

W związku z sytuacją wokół sieci komórkowej KLUCZ Mobile (więcej >>) publikujemy treść oświadczenia (sprostowania), jakie przesłała do Redakcji MVNO-GSM.PL firma T4B Sp. z o.o. w związku z naszą publikacją.

SPROSTOWANIE

(dotyczy artykułu pt. “Co dalej z KLUCZ Mobile? Jest uspokajający komunikat prezesa operatora Denisa Morozova” z dnia 6 marca 2019 roku, opublikowanego na łamach MVNO-GSM.PL).

T4B Sp. z o.o. stanowczo i zdecydowanie zaprzecza nieprawdziwym twierdzeniom pana Denisa Morozova, stanowiącym nieprawdziwe informacje i pomówienia T4B Sp. z o.o., zawartych w artykule z dnia 6 marca 2019 r. pt. “Co dalej z KLUCZ Mobile? Jest uspokajający komunikat  prezesa operatora Denisa Morozova”, wskazując, iż wyłączną przyczyną zaprzestania przez T4B Sp. z o.o. świadczenia usług na rzecz Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. jest istniejące wymagalne i przeterminowane powyżej 14 dni zobowiązanie, które już na dzień 8.02.2019 r. wraz z odsetkami (data ostatniego wezwania do zapłaty) wynosiło 90.153,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote, pięćdziesiąt osiem groszy). Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. od kilkunastu miesięcy nie regulowała terminowo swoich zobowiązań. Już w sierpniu 2018 r. Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. zalegała z płatnością na rzecz T4B Sp. z o.o. za okres przekraczający ponad 6 miesięcy, co zostało potwierdzone w uznaniu długu podpisanym w dniu 29.08.2018 r. przez prezesa Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. pana Denisa Morozova. Uznanie długu dotyczyło faktur wystawionych w okresie od 28.02.2018 r. do 31.07.2018 r. i pomimo deklaracji pana Denisa Morozova w w/w uznaniu długu, iż całość zobowiązania zostanie zapłacona do 31.12.2018 r. do chwili obecnej pozostają nieuregulowane jeszcze zobowiązania objęte uznaniem długu, a wynikające z faktur wystawionych w czerwcu i lipcu 2018 roku. Obecnie zobowiązania Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. względem T4B Sp. z o.o. przekraczają 9 pełnych okresów rozliczeniowych i obejmują okres czerwiec 2018 – luty 2019. Kopię uznania długu oraz wykaz nieuregulowanych faktur przez Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. przekazujemy do wyłącznej wiadomości redaktora bloga MVNO-GSM.PL, bez możliwości ich upublicznienia.

T4B Sp. z o.o. oświadcza, iż w związku z trwałym zaprzestaniem przez Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. regulowania swoich zobowiązań względem T4B Sp. z o.o., prawnicy T4B Sp. z o.o. przygotowują wniosek o ogłoszenie upadłości Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o.

Odnośnie zarzutów pana Denisa Morozova na temat współpracy z T4B Sp. z o.o. wskazujemy, iż współpraca została zerwana przez T4B Sp. z o.o. ze względu na brak płatności ze strony Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o., a o rzekomych zarzutach Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. co do współpracy i zmianie podmiotu zapewniającego platformę MVNE, firma T4B Sp. z o.o. dowiedziała się dopiero z treści artykułu z dnia 6 marca 2019 roku “Co dalej z KLUCZ Mobile? Jest uspokajający komunikat prezesa operatora Denisa Morozova”.

T4B Sp. z o.o. dodatkowo oświadcza, iż Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. nigdy nie zgłaszała uwag co do cen naszych usług, a w corocznych badaniach oceny jakości T4B Sp. z o.o. była bardzo dobrze oceniana.

Źródło: T4B Sp. z o.o.  

Stronę tworzymy na internecie mobilnym

Pracujemy na internecie mobilnym OTVARTA
***