Vectone Mobile Polska – co dalej?

Vectone Mobile Polska – co dalej?

24 października 2015 12 przez JacekK

O problemach z Vectone Mobile Polska słyszymy od dawna. W zasadzie o sieci głośno było już na długo przed zapowiadanym latami faktycznym startem. Jeszcze do niedawna otrzymywaliśmy od Czytelników liczne pytania na temat obecnej sytuacji. Przypomnijmy, że od kilku tygodni polscy klienci Vectone Mobile nie mogą korzystać z usług. Nie działa polska strona operatora, ani też polskie profile w mediach społecznościowych. W związku z tym postanowiliśmy poprosić o komentarz Urząd Komunikacji Elektronicznej.

O obecnie trwających problemach z Vectone Mobile Polska pisaliśmy na początku października (więcej). Staraliśmy się zdobyć komentarz operatora w tej sprawie, niestety Vectone Mobile nie odpowiedział na nasze pytania. Nie udało się nam też oficjalnie potwierdzić informacji o zakończeniu przez sieć działalności w Polsce. Poprosiliśmy więc o komentarz na temat trwającej sytuacji Urząd Komunikacji Elektronicznej. To tam powinny zgłaszać się osoby, które czują się poszkodowane. Poniżej odpowiedź UKE:

Poprzez urzędową infolinię Centrum Informacji Konsumenckiej Urząd Komunikacji Elektronicznej otrzymywał od abonentów sygnały dotyczące problemów związanych z zakończeniem działalności przez Vectone Mobile, jednakże nie wpłynęło żadne oficjalne zgłoszenie w tej kwestii.
Biorąc pod uwagę jak najlepiej rozumiany interes abonentów, na podstawie art. 6 w związku z art. 192 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo telekomunikacyjne, we wrześniu 2015 r. Prezes UKE zdecydował się podjąć interwencję u dostawcy usług Vectone Mobile, żądając udzielenia wyjaśnień w kwestiach związanych z zakończeniem działalności oraz związaną z tym sytuacją abonentów. Niestety, pomimo dwukrotnego wezwania Vectone Mobile nie udzielił żadnej odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, kto nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów przewidzianych ustawą lub ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych lub udziela informacji niepełnych lub nieprawdziwych lub dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne lub nieprawdziwe, podlega karze pieniężnej.
Mając na uwadze przepis art. 209 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz brak udzielenia Prezesowi UKE żądanej informacji przez Vectone Mobile, podjęte zostaną dalsze czynności związane z nieudzieleniem Prezesowi odpowiedzi na wezwanie.

Z otrzymanej odpowiedzi Urzędu Komunikacji Elektronicznej jednoznacznie wynika, że Vectone Mobile Polska nie stosuje się do obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Sieć lekceważy nie tylko swoich użytkowników, ale również Prezesa UKE, któremu nie udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Operatorowi grozi teraz kara pieniężna. Pytanie tylko, czy w przypadku jej nałożenia, uda się ją wyegzekwować. Vectone Mobile to międzynarodowa marka, mająca swoją główną siedzibę poza granicami naszego kraju.

Problemy z jakością usług Vectone Mobile polscy użytkownicy zgłaszali w zasadzie przez cały okres świadczenia usług w Polsce. Pojawiały się problemy z wysyłaniem SMS-ów (głównie na numery przeniesione), wykonywaniem połączeń na numery stacjonarne, czy też z otrzymywaniem raportów doręczenia SMS-ów. Na przełomie czerwca i lipca b.r. operator miał ogromną i trwającą wiele dni awarię, która objęła klientów w całej Europie (więcej). Wtedy użytkownicy również zostali pozostawieni sami sobie (nie działał BOK).

Należy mieć nadzieję, że działania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej będą stanowcze. Co prawda Vectone Mobile, w związku z formą swojego startu w Polsce oraz z powodu nie najlepszej opinii za granicą, nie cieszył się w Polsce dużą popularnością, jednak działania UKE powinny być przestrogą dla innych marek, którym kiedykolwiek przyszłoby do głowy traktowanie swoich użytkowników w taki sposób.

Temat Vectone Mobile będziemy monitorować.

Źródło: wł

Stronę tworzymy na internecie mobilnym

Pracujemy na internecie mobilnym OTVARTA
***